Yhdistykset

Yhdistystoiminta Kolin alueella

Hattusaaren kalastuskunta

Hattusaaren kalastuskunta huolehtii vesialueella suoritettavan kalastuksen yleisestä organisoinnista, lupamaksuista, pyydysten merkitsemisestä sekä kalaistutuksista ja kalakantojen seurannasta ym. näihin liittyvistä tehtävistä. Hattusaaren osakaskunnan vesialue on Pielisen osakaskunnista kolmanneksi suurin, pinta-ala 8790 ha. Vesialueosakkaita on n. 280 kpl yhdeksästätoista kantatilasta.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Ilkka Tolvanen
Savikyläntie 14
83960 Koli
Puh. 0400-614610


Hattusaaren osakaskunta

Hattusaaren osakaskunta hoitaa Hattusaaren yhteisiä maa-alueita. Osakaskunta on järjestäytynyt 1995. Osakastiloja on yli 100.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Ilkka Tolvanen
Savikyläntie 14
83960 Koli
Puh. 0400-614610

Sihteeri:
Hannu Mustonen
Niinilahdentie 52
83930 Koli
Puh. 013-673110


Kolin Ipatti

Paikallisen urheiluseuran, Kolin Ipatin, tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta Kolin alueella järjestämällä mm. kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja harjoitustoimintaa sekä nuorisotoimintaa ja kuntoliikuntaa (säännöt 3 §). Kolin Ipatti on perustettu vuonna 1928 ja siinä on n. 150 jäsentä. Seura ylläpitää Kolin Seurojentalon kiinteistöä. Vuodesta 1993 lähtien Kolin Ipatti on järjestänyt talkoilla Kolin Maisemahiihdon, joka on kerännyt viime aikoina vuosittain n. 1000 hiihtäjää Kolin vaarojen valloitukseen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Sulo Eskelinen
Rantatie 64 A
83960 Koli
Puh. 0400-182851

Sihteeri:
Matti Ponkilainen
Jerontie 57
83960 Koli
Puh. 040 5946243


Kolin Kotiseutuyhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden osalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen sekä kotiseututietoisuuden lisääminen. Kotiseutuyhdistys pitää yllä kotiseutuhenkeä ja omatoimisuutta sekä vaalii kotiseudun kulttuuria edistäen sitä. Kotiseutuyhdistys on perustettu vuonna 1997 ja siinä on vuonna 2003 n. 80 jäsentä. Kolin Kotiseutuyhdistys myös ylläpitää Kolin kotiseutumuseota.

www.kolinkotiseutuyhdistys.fi

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Erkki Turunen
Hofinkatu 20
80140 Joensuu
Puh. 050 5522795

Sihteeri:
Merja Tolvanen
Savikyläntie 14
83960 Koli
Puh. 040-7306734


Kolin kalaveden osakaskunta

Kalastukseen yksikkömerkkejä myyvät osakaskunnan esimies Osmo Tolvanen ja Kolin Sale myymälä.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Osmo Tolvanen
Martikkalantie 12
83960 Koli
Puh. 0400 494213


Kolin Kristillinen Yhdistys ry.

“Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää itsenäisesti ja yhdessä seurakunnan kanssa kristillistä toimintaa…järjestää mm. hartaustilaisuuksia, kokouksia ja retkiä…” (säännöt 3§) Yhdistys on perustettu v. 1915 ja siinä on jäseniä 57 (v. 2002). Merkittävä saavutus on Kolin kyläkirkon rakentaminen v. 1931.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Matti Ponkilainen
Jerontie 57
83960 Koli
Puh. 040 5946243

Sihteeri:
Ilmari Martikainen
Martikkalantie 13
83960 Koli
Puh. 013-672225


Kolin kulttuuriseura ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on:
– edistää Kolin taide- ja kulttuurielämää, vaarakarjalaisen luonnon- ja rakennusperinnön sekä kulttuuriperinnön hoitoa ja suojelua
– edistää Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan taiteilijayhteistyötä, kansainvälistä kulttuurinvaihtoa ja muuta taidealan yhteistyötä
– tehdä tunnetuksi Kolia perinteisenä taiteilijoiden innoittajana
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) ylläpitää Lieksan kaupungin Kolin kylässä sijaitsevassa Kallela RN:o 9:21 nimisessä kiinteistössä Kolin Taide- ja Kulttuurikeskusta ja luo siitä Kolille kansainvälisen taiteen ja taiteilijoiden kohtauspaikan
2) voi myöntää taiteilijoille apurahoja, jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa
3) järjestää voittoa tavoittelematta taidenäyttelyitä, -tapahtumia ja -leirejä, sekä alan koulutustilaisuuksia
4) myöntää tunnustuspalkintoja vaarakarjalaisen luonnon- ja rakennusperinnön hoidossa ja suojelussa ansioituneille henkilöille tai yhteisöille
5) järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia
6) harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa (Säännöt 3 §)
Vuosi 2002 oli seuran kolmas toimintavuosi ja seurassa oli tällöin 32 henkilöjäsentä ja neljä yhteisöjäsentä. Kolin kulttuuriseura ry on toimintavuosiensa aikana organisoinut taiteilijaresidenssitoimintaa sekä järjestänyt näyttelyitä ja muuta toimintaa Taide- ja Kulttuurikeskus Kolin Ryynäsessä. Seura on osallistunut myös laajemmin Kolin kulttuuritoiminnan edistämistyöhön. Lisätietoja mm. http://www.pktaidetoimikunta.net

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Eila Nevalainen,
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
PL 90
80101 Joensuu
Puh. 020-5168028, 0400-678398, fax. 020-5168030

Sihteeri:
Katri Ikäläinen,
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
PL 90
80101 Joensuu
Puh. 020-5168028, 0400-981479, fax. 020-5168030


Kolin maamiesseura ry.

Maamiesseura on maa- ja metsätalousyrittäjien etuja ja koulutusta ylläpitävä yhdistys. Kolin maamiesseura on Kolin vanhin toimiva yhdistys, ja siinä on vuonna 2003 jäseniä n. 30.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Ilkka Tolvanen
Savikyläntie 14
83960 Koli
Puh. 0400-614610

Sihteeri:
Hannu Mustonen
Niinilahdentie 52
83930 Koli


Pohjois-Karjalan talous ja luonto ry.

“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talouden ja luonnon vuorovaikutusten ja riippuvuussuhteiden ymmärtämystä ja tuntemusta näiden keskeisestä merkityksestä taloudelliselle hyvinvoinnille muuttuvassa yhteiskunnassa, vahvistaa omistukseen perustuvaa luonnon erimuotoista taloudellisesti järkevää hyödyntämistä maaseutualueiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja valvoa tällaista hyväksikäyttöä harjoittavien henkilöitten ja yritysten yleisiä yhteisiä etuja sekä edistää ja kehittää heidän toimintaedellytyksiään. Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, neuvottelu-, koulutus-, kehittämis- ja valistustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille elimille, antaa tiedonantoja ja lausuntoja.” (Säännöt 2 §.) Yhdistyksessä on vuonna 2003 n. 400 jäsentä.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Sulo Eskelinen
Rantatie 64 A
83960 Koli
Puh. 0400-182851


Ukko-Kolin Ystävät ry.

Yhdistys on perustettu vuonna 1999 ja toimii Metsäntutkimuslaitoksen Kolin kansallispuiston tukiyhdistyksenä. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää vaarakarjalaisen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua ja hoitoa, Kolin alueen luonnon ja kulttuurin tutkimusta, ympäristökasvatustoimintaa, ympäristövalistusta ja luonto- ja kulttuurimatkailun yleisiä edellytyksiä alueella, huomioon ottaen luonnonsuojelulliset näkökohdat, sekä tukea valtion omistaman Metsäntutkimuslaitoksen ylläpitämän Kolin kansallispuiston toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa kahvilatoimintaa, pohjois-karjalaisten käsitöiden myyntiä, ylläpitää infopistettä luontokeskuksen tiloissa, järjestää kokousten ja konferenssien tarjoiluja ja huolehtii Ukon siisteydestä.
Yhdistys on aloittanut vuonna 2001 Leader -hankkeena leirikoulutoiminnan kehittämisen Kolilla. Vuonna 2003 saatiin tähän jatkohanke markkinointiin ja alueiden väliseen yhteistyöhön.

Yhdistyksellä on n. 30 henkilöjäsentä ja jäsenhankintaa tehdään jatkuvasti. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sihteeri Leena Sorjoseen, puh. 010-2113213.

Yhdistys työllistää saamillaan varoilla vakituisesti 5 henkilöä, sesonkeina muutaman lisää.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja:

Kimmo Kemppainen

Sihteeri:
Leena Sorjonen